Direktiva o solventnosti II – status quo i koraci napred

Apstrakt

Ovaj rad predstavlja pregled novog režima nadzora delatnosti osiguranja porema Direktivi o solventnosti II. U radu se ukazuje na osnovne komponente i promene u odnosu na prethodni sistem nadzora. Takođe, razmatraju se ključni izazovi u procesu implementacije Direktive o solventnosti II, odnosno različiti pristupi u vrednovanju, primeni principa proporcionalnosti, složenost novih propisa i teško tržišno okruženje.