Docnja u plaćanju odštenog zahteva zbog nastale štete pokrivene osiguranjem i moguća primena modernih tehnologija

Apstrakt

Zakonom o osiguranju iz 2015. godine i Zakonom o privrednim društvima iz 2016. godine Engleske i Velsa izmenjeni su neki glavni pravni principi u komercijalnom pravu osiguranja, pri čemu je docnja u isplati odštetnog zahteva povodom nastale štete pokrivene osiguranjem, samo jedan od njih. Prema novim zakonskim rešenjima, osiguravač krši prećutno pravilo ako odštetni zahtev ne plati u razumnom roku. U ovom radu autor analizira novu pravnu teoriju i daje neke predloge kako osiguravač može da postupa u skladu sa novim zakonom. Autor prvo analizira tekst odredbi novih propisa Engleske i Velsa kako bi utvrdio koji su problemi i dileme do kojih može doći u primeni novih propisa. Autor takođe istražuje i sudsku praksu kako bi utvrdio način na koji će se primenjivati novi propisi. Zbog toga što ne postoji određeno rešenje, na potencijalne probleme u primeni, autor predlaže rešavanje ovih problema primenom moderne tehnologije. On istražuje dve vrste tehnologija: „pametne ugovore” i veštačku inteligenciju. Autor daje neke predloge o tome kako osiguravač treba da rešava probleme primene zakona.

Autori:
SO Lok Kan