Društvena odgovornost u osiguranju kao važan princip savremenog poslovanja

Apstrakt

Društvena odgovornost je vrhunski princip u savremenom poslovanju. Preduzeća koja su uspešna u globalnim razmerama jesu i društveno odgovorna preduzeća. Društvena odgovornost preduzeća u osiguranju predstavlja jedan od stubova poslovne izvrsnosti. Pitanje društvene odgovornosti se definiše na globalnom nivou. Inicijative iz domena društvene odgovornosti preduzeća se primenjuju i u domaćim osiguravajućim društvima, ali ne u obimu i na način kako se primenjuju u razvijenim zemljama sveta. Primena društvene odgovornosti u domaćim osiguravajućim društvima je bitno zbog činjenice da globalno tržište zahteva stalno unapređenje kvaliteta i produktivnosti, unapređenje zadovoljstva korisnika i zadovoljenje zahteva svih interesnih grupa u okruženju.

Princip društvene odgovornosti je utkan u same temelje delatnosti osiguranja, jer je ono zasnovano na srodnim principima uzajamnosti. Tržište osiguranja značajno utiče na razvoj ekonomije svake zemlje i važan je činilac stabilnosti finansijskog sektora. Rastuća složenost uslova poslovanja ubrzava povećanje brojnih interaktivnih veza i odnosa osiguravajućih društava i okruženja, menjajući uslove na tržištu što otežava njihovo ponašanje i funkcionisanje.