Dvostruko osiguranje rizika građanske odgovornosti i sukob zakona

Apstrakt

1 Materijalno pravno regulisanje
Prilikom sticaja nekih okolnosti dolazi do višestrukog osiguranja i njegovog posebnog oblika, dvostrukog osiguranja (franc assurances multipile/cumulatives, nem. Mehrfache Nebenversicherung/ Doppelversicherung, eng. over/double insurance) ne samo kod osiguranja stvari već i kod osiguranja od građanske odgovornosti ili osiguranja pravne zaštite kao imovinskih osiguranja. Osiguranje istog rizika kod više osiguravaća regulisano je u našem pravu pod uticajem nemačkog i francuskog zakonodavstva, koje je važilo u vreme donošenja Zakona o obligacionim odnosima. Odgovarajuće odredbe ovog Zakona imaju samo u vidu višestruko, odnosno dvostruko osiguranje stvari. O drugim vidovima osiguranja, posebno osiguranja odgovornosti, nema zakonskog rešenja pa se može postaviti pitanje da li se odredbe Zakona o obligacionim odnosima koje se odnose na višestruko i dvostruko osiguranje mogu primeniti i na osiguranja koja se ne odnose na stvari. U teoriji i praksi osiguranja ovo pitanje je dugo bilo sporno, ali je prihvaćeno da se pravila o dvostrukom osiguranju koja su sadržana u odredbama zakona koje se odnose na sva imovinska osiguranja promenjuju i na osiguranje od odgovornosti i druga osiguranja čiji predmet nije stvar.

Autori:
Pak Milan