Evropsko privredno društvo (Societas Europaea) i njegova primena u delatnosti osiguranja

Apstrakt

U ovom radu istražuje se kako se koristi Evropska kompanija (dalje u tekstu: EK) u delatnosti osiguranja i diskutuje o razlozima zbog kojih se velike međunarodne osiguravajuće korporacije odlučuju za ovaj oblik organizovanja. Studija je obavljena analizom već osnovanih EK u sektoru osiguranja i njom je utvrđeno koje prednosti donosi ovaj oblik organizovanja privrednog društva. U radu se analiziraju propisi koji regulišu EK zajedno sa empirijskim podacima prikupljenim iz brojnih izveštaja, biltena, intervjua i drugih oblika lične komunikacije autora sa predstavnicima EK u sektoru osiguranja i stručnjacima iz ove oblasti.