Integrisani koncept upravljanja rizicima kompanija za osiguranje kao način korporativnog upravljanja

Apstrakt

Cilj autora ovog rada bio je da čitaoce upozna sa novim načinom upravljanja rizicima, tzv. integrisanim konceptom upravljanja rizicima. Potrebu za njim inicirali su novi i izmenjeni rizici sa kojima se suočavaju privredni subjekti. Reč je o integrisanom načinu upravljanja svim rizicima kojima je kompanija izložena. U radu je konstatovano da integrisani koncept upravljanja rizikom ima vrlo široku primenu. Neizostavno, primenjuje se i u osiguranju. Ovaj koncept upravljanja rizicima, kao način korporativnog upravljanja, smanjuje ukupan rizik, oscilacije prinosa, obezbeđuje stabilne prihode i smanjuje ukupne troškove, tako povećavajući blagostanje akcionara i vrednost kompanije.
Novi načini upravljanja rizicima vode promeni kruga rizika koji prihvataju kompanije za osiguranje. Pored čistih rizika, u osiguranje se prihvataju i drugi rizici koje osiguranje tradicionalno ne prihvata. Razlog ovoga predstavlja intenzivnija konkurencija i tendencija da se odgovori na nove zahteve osiguranika (korporativnog sektora). Regulatorni organi, rejting agencije, berze i svi institucionalni investitori insistiraju na primeni integrisanog koncepta upravljanja rizicima zbog njegovih prednosti u odnosu na tradicionalni koncept upravljanja pojedinačnim rizikom.