Investiciona aktivnost i finansijska stabilnost sektora osiguranja u zemljama zapadnog Balkana

Apstrakt

Osiguravajuće kompanije, u tržišno orijentisanim finansijskim sistemima, pripadaju grupi nedepozitnih finansijskih institucija. One svojim poslovanjem treba da obezbede dovoljno visoke prinose kako bi u konkurentskoj tržišnoj borbi privukle klijente i povećale godišnju stopu rasta tržišta osiguranja i tržišno učešće u finansijskom sistemu. Takođe, neophodno je da budu sposobne da izvrše svoje obaveze prema osiguranicima u momentu njihovog dospeća. Ono što afirmiše ove institucionalne investitore da zauzmu važno mesto u finansijskom sistemu su stabilan novčani tok, dugoročnost izvora i plasmana sredstava, vremenska nepodudarnost uplata i isplata i predvidivost povlačenja sredstava. S obzirom na to da ekonomska efikasnost u osiguranju zavisi od kapaciteta osiguravajućih kompanija predmet istraživanja biće sagledavanje finansijskih performansi sektora osiguranja u zemljama zapadnog Balkana (Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Hrvatska i BJR Makedonija). U cilju da se ukaže na tržišnu atraktivnost osiguravača pratiće se investicione aktivnosti i finansijska stabilnost pet sektora osiguranja. Ulaganjem u pojedine oblike finansijske aktive biće predstavljena struktura investicionog portfolija i investiciona aktivnost, a korišćenjem tradicionalnih finansijskih merila performansi biće prikazan stepen uspešnosti njihovog poslovanja u trogodišnjem periodu (2013-2015).