„Jednostavni i razumljivi izrazi” u potrošačkim ugovorima o osiguranju prema grčkoj sudskoj praksi

Apstrakt

Prema pravu Evropske unije svi opšti i posebni uslovi potrošačkih ugovora moraju biti jednostavni i razumljivi kako bi potrošač mogao da razume o kojoj se vrsti i obimu njegovih ugovornih obaveza radi. Ova teorija integrisana je u pravnim sistemima svih država članica EU. Ona je, takođe, integrisana i u grčki pravni sistem Zakonom br. 2251/1994 (zaštita potrošača). Grčka sudska praksa određuje sadržinu tumačenja potrošačkih ugovora o osiguranju primenom ove teorije i daje stabilan niz primera sudske primene pravila za jednostavno i razumljivo tumačenje uslova te vrste ugovora.