Karakteristike osiguranja poljoprivrede u Republici Hrvatskoj

Apstrakt

U radu se analiziraju karakteristike osiguranja poljoprivrede u Republici Hrvatskoj u periodu od 2005, a zaključno sa 2019. godinom. Autor analizira broj i strukturu polisa poljoprivrednog osiguranja, iznose i strukturu premije poljoprivrednog osiguranja, njeno učešće u ukupnoj premiji neživotnih osiguranja u navedenom periodu, kao i broj isplaćenih zahteva za refundaciju dela premije poljoprivrednog osiguranja. Pored metoda analize, u radu se koristi i komparativni, statistički, deskriptivni, kao i metod sinteze. Poljoprivreda ima veliki ekonomski značaj u Republici Hrvatskoj iako je učešće ove delatnosti u formiranju bruto domaćeg proizvoda relativno malo. Ekonomski značaj poljoprivrede se objašnjava njenom ulogom u ruralnom razvoju i činjenicom da u ovoj državi čak 91,6% teritorije čine ruralna područja prema kategorizaciji Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD). Autor zaključuje da je osiguranje poljoprivrede u Republici Hrvatskoj nedovoljno razvijeno s obzirom na to da mali procenat porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, kao najzastupljenijih poljoprivrednih subjekata, primenjuje ekonomsku zaštitu svoje proizvodnje. I pored visokih subvencija, koje od 2018. godine iznose do 70% premije poljoprivrednog osiguranja, u navedenoj godini bilo je osigurano samo 4,26% od ukupnog broja porodičnih poljoprivrednih gazdinstava. Učešće ukupne premije poljoprivrednog osiguranja u ukupnoj premiji neživotnih osiguranja, u periodu 2005-2019. godina, bilo je samo 2,77%. U strukturi ukupnog broja polisa osiguranja poljoprivrede zaključenih u analiziranom periodu, polise osiguranja biljne proizvodnje su činile 86%, a polise osiguranja životinja samo 14%.