Klauzule instituta za osiguranje robe iz 2009. godine Poređenje klauzula Instituta iz 1982. i 2009. godine sa komentarom

Apstrakt

Budući da je Institut londonskih osiguravača l.januara 2009. godine usvojio novi tekst klauzula za osiguranje robe (Institute Cargo Clauses A 2009), rad se bavi analizom njihovog sadržaja i utvrđivanjem sličnosti i razlika u odnosu na klauzule iz 1982. godine. Autor najpre daje prevod svake od 19 klauzula, a zatih ih tumači, nastojeći da istakne najbitnije novine i eventualne učinke novousvojenih rešenja na međunarodni promet. Osim terminoloških i jezičkih doterivanja, autor smatra da su klauzule Instituta pretrpele i izmene suštinskog karaktera, koje će nesumnjivo uticati na njihovu jednostavniju primenu u budućnosti i na olakšanje odvijanja međunarodne trgovine.