Komunitarno saosiguranje: uporednopravni aspekti

Apstrakt

Komunitarno saosiguranje je ugovor koji proističe iz prava EU (Direktive 78/473/EEC, 88/357/EEC, 2009/138/EC) i koji je bio predmet problematičnog načina sprovođenja u nacionalne zakone raznih država članica, koji je takođe bio predmet četiri osuđujuće presude Suda pravde EU 1986. godine zbog kršenja čl. 169 Ugovora o Evropskoj ekonomskoj zajednici (Ugovor o Evropskoj uniji, čl. 226) što sve stoji u izveštajima Komisije EU. U ovom radu, preko istorijsko-pravne analize faza primene ovog dela komunitarnog prava, izložiće se neka zapažanja poređenjem raznih zakona o sprovođenju, posebno u vezi sa institutom vodećeg osiguravača. Cilj ovog rada je da se shvate razlozi ograničene primene ove vrste ugovora.