Lojalna i nelojalna konkurencija u osiguranju

Apstrakt

Među negativnim posledicama globalizovanog neoliberalizma je bila ijoš jeste eskalacija nelojalne konkurencije u delatnostima bankarstva i osiguranja. Agresivne i obmanjujuče informacije i poslovne prakse nisu proizvele korektne konkurente, jer su oštećeni potrošači, umesto obećanih visokih prinosa na ulagarija, bili suočavani sa sve većim rizicima. Finansijska kriza postala je odmah i kriza poverenja. Predstojeći članak pored „legističkog odbijanja “ neoliberalizma predstavlja Zakon protiv nelojalne konkurencije Nemačke zajedno sa propratnim merama (sa primerom Austrije), sadržeći čitav niz rigoroznih obaveza osiguravača za pružanje informacija potrošaču. U okviru Zakona je kao dodatak objavljena „Crna lista“ o trideset zabranjenih poslovnih postupaka, čime su eksperti pravnih nauka stvorili primeran i potrošačima lako razumljiv instrumentarij za područje EU i država kandidata u cilju delotvorne borbe protiv nelojalnih poslovnih praksi. Preuzimanje takve zakonske regulative i može da bude od dugoročne koristi (uspostavljanje poverenja) i u osiguranju u Srbiji.