Naknada štete zbog neispunjenja obaveze predugovornog informisanja

Apstrakt