Neka aktuelna pitanja nemačkog ugovornog prava osiguranja povodom donošenja odluke BGH Z – IV ZR 426/14 od 11.11.2015.

Apstrakt

Pitanje obračuna fiktivnih troškova popravke postavlja se kako u odštetnom pravu tako i u ugovornom pravu osiguranja. To, međutim, ne znači da se u obe navedene pravne oblasti moraju dati identični odgovori, već da se u konkretnom slučaju mora tražiti poseban odgovor imajući u vidu specifičnosti određene oblasti prava. To važi kako za pitanje pod kojim uslovima i u kojoj visini se moraju nadoknaditi fiktivni troškovi popravke, tako i za teret iznošenja činjenica i dokazivanja. Nemački Savezni sud je više puta odlučivao o obračunu fiktivnih troškova popravke u materiji odštetnog prava. U jednoj odluci iz 2015. godine po prvi put se izjasnio o ovom pitanju i u oblasti ugovornog prava osiguranja.