Neka nova zakonska rešenja u delatnosti osiguranja

Apstrakt

UVOD
Predmet ovog rada čine zakonska rešenja u dobrovoljnom osiguranju, doneta na dva jesenja zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije. Prema vremenskom redosledu, na sednici Narodne skupštine RS od 29. septembra 2005. godine donet je Krivični zakonik
Taj Zakonik je stupio na snagu 1. januara 2006. godine, a danom njegovog stupanja na snagu prestala je važnost jednog člana Zakona o osiguranju.
Na sednici Narodne skupštine RS od 29. septembra 2005. godine donet je i Zakon o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima. Zakon je stupio na snagu 14. oktobra 2005. godine, ali će njegova stvarna primena početi 1. aprila 2006. godine. Na sednici Narodne skupštine RS od 28. novembra 2005. godine donet je Zakon o zdravstvenom osiguranju. Zakon je stupio na snagu 10. decembra 2005. godine u odnosu na odredbe o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju.

Ključne reči
Kategorije