Nemačka: promena kulture sudskih sporova i u pravu osiguranja

Apstrakt

Nemački pravosudni sistem uživa veoma dobru reputaciju. Ipak, već godinama broj parničnih postupaka stalno se smanjuje. U članku je predstavljena naučna studija nemačkog autora koja analizira ovu pojavu (Wagner, Gerhard, Rechtsstandort Deutschland im Wettbewerb – Impulse für Justiz und Schiedsgerichtsbarkeit – Eine prägnante Analyse, Munhen, 2018 (u nastavku skraćeno: Wagner). U studiji je razrađeno kod kojih vrsta parničnih predmeta se broj slučajeva smanjuje i kod kojih to nije slučaj. Pored toga, učinjen je pokušaj da se imenuju uzroci. Posebna pažnja posvećena je dotičnom razvoju u oblasti osiguranja.