Neujednačenost sudske prakse kao uzrok povrjeđivanja prava na pošteno suđenje (s dvije crtice o zastari)

Apstrakt

Autorica u radu analizira pitanje povrjeđivanja načela pravne sigurnosti u okviru prava na pošteno suđenje u građanskim stvarima uslijed neusklađenosti sudske prakse. Promatraju se pretpostavke čijim je postojanjem uvjetovano otklanjanje neujednačenosti sudske prakse država ugovornica u praksi Europskog suda za ljudska prava. U tom su kontekstu prikazana i dva predmeta u kojim se pojavila neujednačenost sudske prakse po pitanju zastare kao ograničenja prava na pošteno suđenje (prava na pristup sudu).