O profesionalnoj odgovornosti javnih beležnika u Grčkoj

Apstrakt

Imajući u vidu nedavno uvođenje instituta javnih beležnika u srpsko pravo, autor je u ovom tekstu obradio neka pitanja koja su u vezi sa profesionalnom od- govornošću javnih beležnika i koja su okupirala ili još uvek okupiraju pravnu teoriju i sudsku praksu u Grčkoj. Pitanja koja su u vezi sa profesionalnom odgovornošću javnih beležnika i ilustrativni primeri povrede prava od strane javnih beležnika u Grčkoj mogli bi biti interesantni društvima za osiguranje u Srbiji koja su, novim zakonom, obavezana da ponude pokriće za obavezno osiguranje od odgovornosti javnih beležnika, čija su profesija i profesionalne odgovornosti tek formulisane zakonom i još nisu zaživele u praksi. Tekst prvo govori 0 javnim beležnicima u različitim pravnim sistemima 1osnovnim odredbama o organizaciji javnih beležnika u Grčkoj. U nastavku, prikazuje osnovne obaveze i odgovornosti i daje ilustrativne primere potencijalnih kršenja tih obaveza u praksi, polazeći od ozbiljnih povreda regulisanih kao krivična dela do omaški u formi javnobeležničke isprave.