Oblici i načini ispunjenja obaveze poslodavca na osiguranje zaposlenih u Republici Srbiji

Apstrakt

U ovom radu autor ispituje načine i oblike ispunjenja zakonske obaveze poslodavca da osiguravajućim pokrićem zaštiti svoje zaposlene od raznih opasnosti po život i zdravlje, kojima su zaposleni u većoj ili manjoj meri, svakodnevno izloženi u zavisnosti od prirode posla koji obavljaju. Nakon upoznavanja sa propisima iz kojih ovakva obaveza proizlazi za poslodavce u Srbiji i nedostacima u pozitivnoj zakonskoj regulativi, dalje istraživanje se usmerava na analizu uslova osiguranja pojedinih domaćih i stranih osiguravača od čije sveobuhvatnosti zavisi i da li je poslodavac svoju zakonsku obavezu u potpunosti ispunio. Ovo otuda što obim pokrića ustanovljen predmetom osiguranja i isključenjima iz osiguranja, definisanim u uslovima osiguranja, posredno određuje i da li će poslodavac ispuniti svoju obavezu kod osiguranja zaposlenih samo formalno ili će svoje zaposlene i suštinski osigurati od opasnosti i rizika koje je zakonodavac predvideo kao one koje bi bilo potrebno pokriti osiguranjem.