Odgovornost zbog pogrešne lekarske dijagnoze i nepreduzimanja potrebnih dijagnostičkih mera

Apstrakt

U ovom radu autor najpre govori o pojmu lekarske dijagnoze i dijagnostičkih mera, zatim o dužnosti lekara da postavi dijagnozu pacijentu, da izvrši korekciju (ispravku) dijagnoze, i da pacijenta obavesti o dijagnozi. Potom sledi razgraničenje lekarevih grešaka u dijagnozi i grešaka u dijagnostičkim merama. Poseban odeljak autor posvećuje različitom pravnom tretmanu ovih dveju vrsta grešaka. Poslednji odeljak rada sadrži slučajeve iz prakse nemačkih i naših sudova, koji se tiču lekarskih grešaka u dijagnozi i u dijagnostičkim merama. Na kraju dolazi zaključak.