Odluka o povlačenju članka zbog prigovora na plagijat

Apstrakt

Povlači se članak Zastarelost potraživanja naknade štete – sporna pitanja u sudskoj praksi u vezi sa štetom prouzrokovanom krivičnim delom, potpisan od strane Radivoja Kastratovića, objavljen u broju 2-2013 Evropske revije za pravo osiguranja (str. 56-60) jer je plagijat članka Zastarelost potraživanja naknade štete prouzrokovane krivičnim delom koji je objavljen u časopisu Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, br. 1-2011, autora prof. dr Marije Karanikić Mirić.
Glavni i odgovorni urednik
Prof. dr Jasmina Labudović Stanković

Ključne reči
Kategorije