Opseg pokrića rizika iz osiguranja pravne zaštite na području privatnog života

Apstrakt

Osiguranje pravne zaštite na području privatnog
života ima za cilj pružati pokriće pravnih troškova s
kojima je osiguranik suočen u situacijama iz svojeg pri-
vatnog života. Kombinacijom pokrića pravnih troško-
va prema različitim pravnim područjima nastoji se da
ukupno pruženo pokriće čim više odgovora potrebama
osiguranika. Naročito je pogodno za pružanje tzv. obi-
teljskog pokrića pravne zaštite osiguraniku i članovima
njegove obitelji. U radu se nakon uvodnih izlaganja
prikazuju pojavni oblici osiguranja pravne zaštite na
području života te se pobliže određuje osiguranik i su-
osigurane osobe. Zatim se iznosi opseg pokrića rizika
prema pojedinim pravnim područjima (naknada štete,
radni odnosi, kazneno i prekršajno pravo, obiteljsko i
nasljedno pravo, stvarnopravni i obvezno pravni odno-
si glede pokretnina, prometna pravna zaštita). Na kraju
se prikazuju pojedina isključenja iz pokrića osiguranja
pravne zaštite na području privatnog života.

Literatura

Böhme, W. (2007). Allgemeine Bedingungen für die
Rechtsschutzversicherung (ARB), Kommenar 12. Aufl., Verlag
Versicherungswirtschaft: Karlsruhe.
Buschbell, H., Hering, M. (2007). Handbuch Rechtsschutzver-
sicherung, 3. Aufl., Anwaltpraxis Deutscheranwaltverlag:
Bonn.
Bühren Van, H., Plote, H. (2007). ARB Rechtsschutzversicherung
Kommentar, Verlag C. H. Beck: München.
Cornelius-Winkler, J. (2006). Rechtsschutzverischerung, Ein
Leitfaden für die Praxis, 2. überbearbeitete Aufl., Verlag Ver-
sicherungswirtschaft: Karlsruhe.
Harbauer, W. (2004). Rechtsschutzversicherung, Kommentar zu
den Allgemeinen Bedingugen für die Rechtsschutzversicherug
(ARB 75 und ARB 94/2000), 7. völlig neu bearbeite Aufl., Ver-
lag C. H. Beck: München.
Hering, M. (2006). Rechtsschutzversicherung, Kosten der
Rechtvervolgung, Versicherungsschutz und Leistungen, Pro-
blemlösungen in Schadenfall, Deutschen Taschenbuch Verlag:
München.
Lui, A. (1990). Osiguranje pravne zaštite u prometu te zaštitno
pismo u prometu, Osiguranje i privreda, 30 (4-5), 55-58.
Plote, H. (2000). Anwalt und Rechtsschutzversicherug, C. H.
Beck`sche Verlagsbuchhandlung: München.
Terbille, M. (2008). Versicherungsrecht, 2. überarbeitete und
erweiterte Auflage, Verlag C. H. Beck: München.
LORIS BELANIĆ