Opšti i posebni uslovi reosiguranja ili godišnji ugovor o reosiguranju prilagođen reosiguraniku?

Apstrakt

U ovom radu, autor analizira prednosti i mane pravne tehnike zaključivanja ugovora o reosiguranju. Poslovanje prema opštim i posebnim uslovima i poslovnim običajima i praksi karakteristika je posla reosiguranja. S druge strane, opšti i posebni uslovi reosiguranja u vidu master ugovora, aneksa i spiska standardnih klauzula ne pruža dovoljno sigurnosti u tumačenju i praktičnoj primeni u odnosu na tzv. godišnje ugovore o reosiguranju koji se, zaključivanjem od slučaja do slučaja, na pregledniji način prilagođavaju potrebama ugovornih strana i omogućuju viši stepen izvesnosti razumevanja ugovorenog od strane lica koja ih neposredno izvršavaju.