Osiguranje izvoznih kredita u domaćoj praksi

Apstrakt

UVOD
Razvoj delatnosti osiguranja izvoznih kredita u državnoj zajednici Srbija i Crna Gora predodređen je i uslovljen istim onim činocima koji su na globalnom nivou utrli put ustanovljavanju ove, po mnogo čemu ekskluzivne vrste osiguranja. Osiguranje izvoznih kredita razvijalo se podstaknuto potrebom da se u uslovima kompleksnog ali i neretko krajnje rizičnog spoljnotrgovinskog poslovanja, kroz institut naknade štete, obezbedi zaštita izvoznika-osiguranika, kao slabije strane u ugovornom odnosu, za slučaj nemogućnosti naplate njegovog potraživanja uzrokovane ostvarivanjem rizika specifične prirode, kao npr. nastupanjem faktičke ili formalno pravne insolventnosti dužnika, ili nestabilnošću odnosno represivnošću političkog režima države dužnika koja za posledicu ima uvođenje ekonomskih ili pravnih mera koje otežavaju ili onemogućavaju izmirivanje duga, i sl.

Ključne reči
Kategorije