Osiguranje javnih beležnika od profesionalne odgovornosti

Apstrakt

Uvođenje zakonske obaveze osiguranja javnog beležnika od profesionalne odgovornosti u srpsko pravo je u skladu sa uporednopravnim rešenjima. Kod ovog vida osiguranja u prvi plan dolazi zaštita oštećenog lica a potom se obezbeđuje zaštita imovine osiguranika. Zbog specifične pravne prirode javnog beležništva javljaju se i određene specifi čnosti kod osiguranja od profesionalne odgovornosti. Javni beležnik je osoba od zajedničkog poverenja i za državu i za stranke i mešovita priroda ove službe svoju originalnost vuče iz spoja slobodne profesije i javne službe. U ovom radu se razmatra pravna priroda profesije javnog beležnika, osnov njegove odgovornosti i osnovne karakteristike osiguranja javnih beležnika od profesionalne odgovornosti kroz primere iz uporednog prava i prakse.