Osiguranje leasing poslova

Apstrakt

POJAM I NASTANAK LEASING POSLA
Da bi se moglo raspravljati o problemima osiguranja leasing poslova, potrebno je. najpre, utvrditi osnovni pojam i najvažnije karakteristike leasing posla.
U svakodnevnoj praksi termin leasing koristi se za različite vrste pojmova, počevši od privredne aktivnosti, preko različitih oblika ugovora o leasingu, pa sve do poslova koji, po svojoj prirodi, uopšte ne spadaju u kategoriju leasinga.
Posmatrano sa privrednog aspekta finansijski leasing je svojevrstan metod finansiranja investicija; konkretnije, to je metod finansiranja nabavke inve- sticione opreme.
U pravnom pogledu posao finansiranja nabavke investicione opreme realizuje se putem ugovora – to je ugovor o finansijskom leasingu.
Uzimajuči u obzir najopštije karakteristike, ugovor o leasingu je takav ugovor kod koga jedna strana, davalac leasinga, daje na korišćenje predmet leasing posla (najčesče je to oprema ili čitava postrojenja, koja sam proizvodi ili nabavlja kod drugoga), drugoj strani, korisnici leasinga, prenoseći na njega pravo korišćenja na toj opremi za odgovarajući period. Korisnik leasinga ekonomski iskorišćavajući opremu u odgovarajućem periodu, plaća davaocu leasinga ugovorenu leasing naknadu. Istekom roka koji je na različite načine određen ili odrediv, (zavisno od vrste leasing posla i ugovora) korisnik leasinga ili vraća opremu, ili produžava leasing ugovor za naredni period (obično uz umanjenu naknadu) ili otkupljuje oprcmu.

Ključne reči