Osiguranje od profesionalne odgovornosti danas

Apstrakt

Ključna reč savremenih demokratskih društava „ODGOVORNOST“, čini se da nije nigde u savremenom civilnom pravu toliko široko prihvaćena i razvijena kao u pravu osiguranja kroz institut osiguranja od odgovornosti. Pri osiguranju odgovornosti, gde se jedno lice koje je izloženo odgovornosti u vezi sa pružanjem usluga u obavljanju svoje profesionalne ili druge delatnosti, u vezi sa proizvodima sa nedostatkom koje spravlja u promet, funkcijom koju obavlja iliu vezi sa vlasništvom ili posedovanjem neke stvari osigurava za slučaj nastanka štete trećem licu zbog njegove građansko-pravne odgovornosti – odgovornost predstavlja predmet osiguranja

Ključne reči