Osiguranje putem algoritma

Apstrakt

Sistemi veštačko-algoritamske inteligencije imaju potencijal da preokrenu velike sektore privrede, uključujući i sektor osiguranja. Iako se, na prvi pogled, čini da je delatnost osiguranja bila spora u prihvatanju i istraživanju vrednosti veštačke inteligencije, aplikacije u inteligentnim mašinama u osiguranju su danas u porastu. U ovom radu se analizira uloga koju veštačka inteligencija i učenje mašina može da ima u osiguranju. U njemu se diskutuje o nekim aktuelnim pitanjima i takođe se pažnja posvećuje mogućoj primeni veštačke inteligencije na „pametne” ugovore. Autor dotiče i neka od glavnih pitanja u vezi sa veštačko-inteligentnim algoritamskim sistemima i ističe potrebu da se obezbedi transparentnost i odgovornost u procesu automatizovanog donošenja odluka.