Osnovne karakteristike sistema osiguranja od autoodgovornosti u Sjedinjenim Američkim Državama

Apstrakt

U ovom radu, autor analizira pojedine aspekte obaveznog osiguranja od autoodgovornosti u Sjedinjenim Američkim Državama, ukazujući na značajne razlike koje isto iskazuje u odnosu na najčešća zakonodavna rešenja koja se primenjuju u pravima zapadnoevropskih država. Posebna pažnja posvećena je zaštiti trećih, oštećenih lica, ali i interesantnim rešenjima koja se u poslovnoj praksi tamošnjih osiguravajućih kompanija primenjuju u cilju zaštite vozača i putnika u osiguranom vozilu, kao njihovih osiguranika. Navedeni su neki od najčešćih primera osiguravajućih pokrića koja su osiguranicima u svakodnevnom životu dostupna, ali je ukazano i na znatne nedostatke u zaštiti žrtava saobraćajnih nesreća, kao i prilično limitiranu zaštitu samih osiguranika.
Takođe, autor razmatra i osnovne principe po kojima se određuje obaveza snošenja prouzrokovane štete, različite nivoe obezbeđenog osiguravajućeg pokrića, neke od osobenosti kako se rešavaju odštetni zahtevi u vansudskom ili sudskom postupku, kao i pojedine osnovne karakteristike tržišta osiguranja.

Autori:
Ilkić Zoran