Pitanja koja proizlaze iz prava EU o merama reorganizacije i stečajnog postupka društava za osiguranje

Apstrakt

U svetlu finansijske krize, pravila EU koja regulišu pitanja reorganizacije i stečajnog postupka društava za osiguranje, verovatno, treba da prođu probu. Principi jedinstva i univerzalnosti uvedeni su Direktivom 2001/17 po kojoj na navedene mere ili postupke koji se primenjuju na društva za osiguranje treba da se primenjuje jedinstveni set pravila, međutim, u odsustvu ujednačavanja propisa država članica EU koji regulišu navedene oblasti iskrsava nekoliko pitanja.