Pokriće iz osiguranja pravne zaštitie u poredbenom pravu

Apstrakt

Predmet osiguranja pravne zaštite jesu različiti pravni troškovi koji nastaju prilikom ostvarivanja pravnih interesa osiguranika, odnosno kada postoji potreba za pravnom pomoći osiguranika. U radu se iznosi poredbenopravna analiza pokrića osiguranja pravne zaštite, a koja se odnosi na sljedeća pitanja: pravni izvori osiguranja pravne zaštite, pravna priroda obveze osiguratelja (novčana ili nenovčana), opseg pokrića pravnih troškova (troškovi odvjetnika, troškovi suda, pravni troškovi izvansudskog savjetovanja i rješavanja sporova), pokriveni rizici prema pravnim područjima kao i isključenja iz pokrića.