Postupanje posrednika u najboljem interesu osiguranika i obaveze špeditera u vezi sa osiguranjem interesa komitenta

Apstrakt

Interes se u pravu osiguranja javlja kao značajan pravni institut koji predstavlja uslov za punovažnost ugovora o osiguranju. Postupanje u najboljem interesu predstavlja standard po kojem se procenjuje savesnost i poštenost ponašanja posrednika u osiguranju prilikom izvršavanja ugovornih obaveza. Radi se o obavezi posrednika u osiguranju ustanovljenoj zbog unapređenja zaštite slabije ugovorne strane. Ova obaveza javlja se i kod pružalaca drugih usluga kojima osnovna delatnost nije posredovanje u osiguranju, kao što su advokatske ili špediterske usluge.
U radu se analizira obaveza postupanja u najboljem interesu osiguranika uopšte i u pravnom odnosu špedicije uvidom u pravnu teoriju i uslove poslovanja domaćih i stranih špediterskih preduzeća.