Potreba za osiguranjem i neki modeli osiguranja franšizinga na evropskom tržištu osiguranja

Apstrakt

Savremeno poslovanje veću prednost daje franšizing poslovanju u odnosu na neke druge oblike. Sa druge strane, kompleksni uslovi poslovanja prepuni su nepredvidivih situacija u kojima se poslovni subjekti mogu naći, čime njihovo poslovanje postaje ugroženo. Ove neželjene i često teško predvidive posledice neretko prete da prihode ostvarene od franšizing posla ugroze i ovakav model poslovanja učine manje vrednim i privlačnim za poslovne subjekte, kako one koji se nalaze u ulozi davaoca, tako i one u ulozi korisnika, odnosno primaoca franšize.

Stoga, savremeni poslovni subjekti, naročito davaoci franšize, u cilju zaštite svog poslovanja i uspeha poslovanja primaoca franšize, kao i svih subjekata uključenih u određeni poslovni projekat, posebnu pažnju posvećuju pitanju osiguranja franšizing poslovanja. U radu je najpre objašnjena potreba za osiguranjem u savremenim globalizacijskim uslovima franšizing poslovanja, a potom je dat osvrt na dostupne modele osiguranja franšizinga, sa posebnim fokusom na osiguranje davaoca franšize.