Povijesni razvoj osiguranja pravne zaštite

Apstrakt

U radu se daje prikaz povijesnog razvoja osiguranja pravne zaštite (u daljem tekstu: OPZ) kao vrste osiguranja kojemu je cilj preuzimanje obveze plaćanja pravnih troškova koji pogađaju osiguranika kada se nalazi u situaciji da mu je potrebna pravna pomoć. Povijesni razvoj osiguranja pravne zaštite možemo podijeliti u četiri razdoblja. U prvom razdoblju koje traje do 1917. godine nalazimo neke osnovne oblike udruživanja radi preuzimanja obveze plaćanja pravnih troškova za svoje članove (La Sou Medical 1897, Physicians’ Defence Company 1899, Schutzverein deutscher Reeder 1901, Versicherungsverein der Haus- und Grundbesitzer A.G. 1910). Drugo razdoblje započinje osnivanjem prvog društva za osiguranje pravne zaštite pod nazivom DAS, 1917. godine u Parizu. Ono je pružalo pokriće troškova pravne zaštite svakome tko je uplatio policu osiguranja, a izvorno je bilo orijentirano na pravnu zaštitu vlasnika automobila i sportaša. Do početka II svjetskog rata DAS je proširio svoje poslovanje na susjedne zemlje (Njemačka, Belgija, Švicarska), a pojavili su se i neki novi osiguratelji pravne zaštite. Treće razdoblje razvoja OPZ-a započinje nakon završetka II svjetskog rata kada dolazi do razvoja automobilskog turizma. U tom razdoblju dolazi do masovnog sklapanja polica osiguranja pravne zaštite širom Europe. Tome dodatno pridonosi i pojava novih pokrića troškova pravne zaštite koja nije isključivo rezervirana samo za vlasnike automobila. Na razini Europske unije donesena je i Direktiva br. 87/344/EEZ kojom se ujednačava pružanje usluga osiguranja pravne zaštite za čitavo područje Unije. Konačno, početkom 21. stoljeća započinje četvrto razdoblje razvoja OPZ-a čija je glavna karakteristika da osiguratelji pravne zaštite usko surađuju s odvjetnicima (sklapaju se partnerski ugovori), ali i preventivno savjetuju svoje osiguranike, između ostalog, kako da izbjegnu sporne situacije a sve u cilju smanjenja pravnih troškova, tj. obveza osiguratelja.