Povodom 20 godina Evropske revije za pravo osiguranja

Apstrakt