Pristanak pacijenta na lečenje i odgovornost zbog lečenja bez punovažnog pristanka

Apstrakt

U ovom radu autor, najpre, govori o pristanku pacijenta na lečenje uopšte, o pravnoj prirodi pristanka, o formi i opozivanju pristanka, o obaveštenju pacijenta kao uslovu pristanka, o ograničenju pristanka na lečenje, i o odnosu između pristanka i ugovora o lečenju. Potom sledi izlaganje o pravnim posledicama lečenja bez punovažnog pristanka, koje uključuje pojam nepunovažnog pristanka na lečenje i odgovornost zbog lečenja bez punovažnog pristanka. Ovaj deo rada potkrepljen je slučajevima iz prakse nemačkih i austrijskih sudova. Na kraju dolazi zaključak.