Problemi funkcionisanja Garantnog fonda prema Zakonu o obaveznom osiguranju u saobraćaju

Apstrakt

U Zakonu o obaveznom osiguranju u saobraćaju iz 2009. godine ima dosta nedostataka, ali se najveći problemi odnose na funkcionisanje Garantnog fonda. U takvim okolnostima nije moguće potpuno izvršavanje obaveza Garantnog fonda na zakonit način bez obzira gde se ti poslovi obavljaju, u Garantnom fondu ili pri Udruženju osiguravača Srbije. Da bi se prevazišao ovaj problem, koji u osnovi onemogućava funkcionisanje Garantnog fonda na zakonit način, neophodno je što pre osnovati Garantni fond kao posebno pravno lice u skladu sa zakonom i izvršiti izmene i dopune zakona i statuta Udruženja osiguravača Srbije jer ne postoje zakonske pretpostavke da do početka rada Garantnog fonda njegove poslove obavlja ovo Udruženje na dosadašnji način. Najveći problem predstavlja kontradiktornost prelaznih i završnih odredbi koje u jednom delu defi nišu primenu propisa koji su bili na snazi do stupanja na snagu Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju, a u drugom delu stavljaju van snage sve odredbe propisa koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona. U cilju održavanja kontinuiteta u izvršavanju obaveza Garantnog fonda predložena rešenja u značajnoj meri otklanjaju postojeće probleme i omogućavaju nesmetano funkcionisanje Garantnog fonda koji u našoj zemlji ima dugu i veoma dobru tradiciju.