Problemi i šanse životnog osiguranja – „kraljevske” vrste osiguranja

Apstrakt

Životno osiguranje važi za kraljevsku vrstu osiguranja od veoma velikog ekonomskog značaja. Pogled na naslove u medijima poslednjih meseci pruža dramatičnu sliku: teško pogođena ekonomija SAD, evropske države pred bankrotom, promenljivi kursevi akcija, napeti odnosi na tržištima rada, uska grla u kreditiranju i duboko međusobno nepoverenje institucija na finansijskim tržištima. U Nemačkoj i Austriji odgovor klijenata i eksperata u anketama na temu: „Da li klijenti po pitanju osiguranja i investiranja mogu da veruju još nekoj instituciji?” glasi jasno: „Da”, klasičnom životnom osiguranju. Životno osiguranje je najsigurniji proizvod koji postoji na tržištu. O novim proizvodima se govori, ali još nisu u prodaji. U Nemačkoj se smatra da je životno osiguranje bez alternative, uprkos smanjenju garantovane kamatne stope i prelaska na uniseks tarifu. U cilju obezbeđenja rizika dugovečnosti, za 90% stanovništva (doživotno) rentno osiguranje je prvi izbor. Od svih vrsta osiguranja, samo životno osiguranje može da obezbedi doživotnu isplatu ove rente, izračunate na osnovu aktuarskih metoda. Pošto će u Evropi u dolazećim godinama jako da ekspandira broj lica sa potrebom za tuđom pomoći i negom, najozbiljnije se postavlja pitanje da li i životno osiguranje može da preživi prostim prenosom rente ili kapitala na različite račune. Alternativa bi bila, slično kao što je to uobičajeno u zdravstvenom osiguranju već decenijama, formiranje trougla osiguravač – klijent – zdravstveni / seniorski centar, iako osnovna naknada iz osiguranja jeste novčana naknada, odnosno naknada troškova.