Promena prirode industrije reosiguranja – poziv na etičko postupanje

Apstrakt

Poslovna etika sve više postaje predmet pažnje kompanija u finansijskoj industriji. Nema osiguranja bez reosiguranja. Iako je tradicionalna pretpostavka da osiguranje ima širu ulogu u društvu, razgovori o etici u najvećoj meri su se razvili tokom prethodne decenije. Ovo se pitanje još pre pojavilo u reosiguranju. Ovaj članak ima za cilj davanje korisnog pregleda istraživanja o razvoju etike u reosiguranju.

Početno razmatranje industrije reosiguranja otkriva da se akcionarska teorija ustalila kao jezgro poslovne teorije. Ovo se naročito ogleda u teoriji tipa „što veći prihod po akciji” kao dominantnom u velikoj većini kompanija.

Sprovevši istraživanje uz pomoć nekoliko kvalitativnih metoda, uključujući pomoćne izvore podataka (pregled raspoložive literature) i polustandardizovane ankete u oblasti reosiguranja, ubeđen sam da etika treba da igra mnogo veću ulogu od primene teorije „ograničenog prihoda po akciji”.

Pregledom literature utvrđeno je da su se veze između etike i reosiguranja istraživale u ograničenom obimu. Zbog toga je logično pretpostaviti da postoje veze između finansijskog razmišljanja industrije reosiguranja i njegovog pristupa etici.

Uvid u literaturu i prva saznanja otkrivaju da poverenje ostaje u srcu industrije reosiguranja i da teži pomirenju kratkoročnog i dugoročnog interesa, da ta jaka veza između etike i poverenja teži ka većem moralu koji na duži rok prevazilazi akcionarsku teoriju.

Nema reosiguranja bez poverenja, nema poverenja bez morala.

Istraživanja otkrivaju da postojeća literatura o reosiguranju ograničava etičku debatu o akcionarskoj teoriji i teoriji uloga i ne uspeva da istraži vezu između socijalne etike i ove industrije.

Prema tome, ovaj članak doprinosi istraživanju u sferi gde postoji značajna praznina.

Na kraju, ovaj članak nudi brojne preporuke industriji reosiguranja ka usvajanju društvenih ciljeva i razvoju „geoetike” (npr. putem koncepta i primene pulova društava za osiguranje i reosiguranje od prirodnih katastrofa) kako bi pomirila kratkoročno finansijsko razmišljanje i dugoročno partnerstvo i reosiguranje ponovo zadobio neophodno poverenje javnosti.

Ključne reči
Kategorije