Rastući značaj funkcije zakonitosti poslovanja na primeru austrijske ekonomije osiguranja

Apstrakt

Mogućnost korupcije u velikim kompanijama i preterana regulativa na nacionalnom i evropskom nivou stavljaju „poštovanje propisa” i „funkciju kontrole zakonitosti poslovanja” u prvi plan. Nova evropska regulativa za osiguranje – Direktiva o solventnosti II i Smernice Evropske agencije za nadzor osiguranja i penzijskih fondova (dalje u tekstu: EANOPF) za njenu implementaciju čine funkciju kontrole zakonitosti poslovanja (Compliance) ključnom funkcijom u sistemu interne kontrole. Dosadašnje fokusiranje na zabranu davanja insajderskih informacija i, uglavnom, na sprečavanje pranja novca, ne zadovoljava buduća očekivanja. Pravila za borbu protiv korupcije su u Austriji pooštrena i ne odnose se samo na javne službe. Izgradnja sistema upravljanja funkcijom zakonitosti poslovanja, kao sastavnog dela sistema interne kontrole, neće biti neophodna samo posle stupanja na snagu Direktive o solventnosti II, nego se time treba već sada pozabaviti. Na osnovu modela Komiteta sponzorskih organizacija Tredvejove Komisije (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission – COSO, dalje u tekstu: KSO), Institut revizora Nemačke (Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland – IDW) razvio je obrazac ne samo za sam sistem, već i za njegovu proveru koja se još uvek odvija dobrovoljno, s tim što će ona u budućnosti biti obavezna. Aktuelni napori u praćenju zakonitosti nemaju grešku, ali postoji veliki potencijal za njihov razvoj. Funkcija zakonitosti poslovanja pretpostavlja spremnost svih nivoa društva za osiguranje u pogledu usaglašavanja sa zakonskim propisima i ne ograničava se samo na rukovodioce ovom funkcijom.

Autori:
Hauser Peter