Regulisani i neregulisani oblici upravnog nadzora u oblasti osiguranja imovine i lica u SRJ

Apstrakt

REGULISANI I NEREGULISANI OBLICI UPRAVNOG NADZORA U OBLASTI OSIGURANJA IMOVINE I LICA U SRJ
1 Uvod
Jula 2002. godine navršava se šest godina od stupanja na snagu Zakona o osiguranju imovine i lica („Službeni list SRJ“, br. 30/96, 57/98, 53/99 i 55/99) (u daljem tekstu: Zakon). Protekli period omogućava da se pokuša sa sagledavanjem regulisanih i neregulisanih oblika upravnog nadzora u Zakonu, kao vidu državne intervencije na tržištu osiguranja imovine I lica u SRJ.
2 Prethodno pravno pitanje
Da bi moglo da se pristupi pravnom sagledavanju oblika upravnog nadzora mora se prethodno, uvidom u Zakon, osvetliti postojanje terminoloških razlika između zakonskih termina kontrole i nadzora. Naime, šesta glava Zakona nosi naslov Kontrola poslovanja organizacija za osiguranje -i u njoj se nalaze tri odeljka. Prvi odeljak nosi naslov – Nadzor nad poslovanjem – drugi odeljak ima naziv Aktuarstvo a iznad trećeg odeljka stoji naziv – Revizija.

Ključne reči
Kategorije