Rezultati osiguranja od autoodgovornosti u 2013. godini

Apstrakt

U članku se analiziraju ostvareni rezultati poslovanja društava za osiguranje koja su u 2013. godini obavljala poslove obaveznog osiguranja od autoodgovornosti. Prikazan je obuhvat portfelja, broj i iznos likvidiranih i rezervisanih zahteva za naknadu štete, racio brojevi, merodavan tehnički rezultat i ostvareni finansijski rezultati.
U cilju podizanja kvaliteta osiguranja od autoodgovornosti predlažu se i neka nova rešenja. Reč je o liberalizaciji tržišta, promeni bonus-malus sistema, napuštanju limitiranja režijskog dodatka i povećanju visine ograničenja troškova sprovođenja osiguranja na realniji nivo, ali uz doslednu primenu i kontrolu.