Rezultati poslovanja društava za osiguranje u osiguranju od autoodgovornosti u Srbiji u 2014. godini

Apstrakt

U Srbiji osiguranje motornih vozila obuhvata najveći deo tržišta neživotnih vrsta osiguranja. Tome posebno doprinosi neprekidno povećanje broja motornih vozila i činjenica da je osiguranje vlasnika motornih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima, gotovo u celom svetu obaveznog karaktera. Upravo zbog obaveznog karaktera i značaja ove vrste na tržištu osiguranja u članku se prikazuju ostvareni godišnji rezultati poslovanja koji u velikoj meri opredeljuju ukupne rezultate neživotnog osiguranja.
U radu se analiziraju ostvareni rezultati osiguranja od autoodgovornosti u Republici Srbiji, a u zavisnosti od raspoloživih podataka i ostvareni rezultati osiguranja od autoodgovornosti po osiguravačima, što može koristiti za analizu ukupnog tržišta i uporednu analizu rezultata društava za osiguranje.