Rizik u poljoprivredi i osiguranje useva u Indiji: Analiza učešća javnog i privatnog sektora u osiguranju useva

Apstrakt

Indijska biljna proizvodnja izložena je rizicima i svaka prirodna nepogoda ili nepredviđena promena vremena prekida sve postupke vezane za nju. Ona prisiljava poljoprivrednike na mnogo veću zavisnost od podrške javnog kapitala za preživljavanje prirodnih nepogoda. Osim finansijske pomoći države, osiguranje je glavni izvor kapitalne podrške poljoprivrednicima u nevolji. Javni i privatni sektor učestvuju u oblasti osiguranja useva, ali izvšetaji o proceni učinka osiguranja useva navode nas na to da ih kritički analiziramo. Podaci pokazuju da je osiguranje postalo izvor izvlačenja kapitala umesto podrške u formiranju kapitalne osnove za poljoprivrednike pogođene štetama usled prirodnih nepogoda / rizika. Društva za osiguranje izvlače novac kroz premiju i od nje plaćaju zanemarljivi procenat poljoprivrednicima. Osnovni princip osiguranja nije ostvaren, što dodatno isključuje poljoprivrednike kojima je pomoć neophodna.