Rokovi zastare potraživanja naknade štete iz osnova osiguranja od automobilske odgovornosti

Apstrakt

Radi ostvarenja opće pravne sigurnosti, te zadovoljenja načela pravednosti u građanskopravnim odnosima, zakonom je normirano da vjerovnik može tražiti ispunjenje obaveze od dužnika u sudskom postupku samo u određenom periodu. To vrijeme je rok zastare potraživanja. Zbog svoje važnosti, institut zastare zaokuplja pažnju naučne i stručne javnosti u pogledu naknade štete iz osiguranja. U radu ćemo se ograničiti na analizu početka računanja roka zastare i trajanja istoga kod zahtjeva za naknadu štete iz osnova obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti.
U radu ćemo dati prikaz odredaba domaćih zakona o rokovima zastare i interpretaciju tih odredaba u sudskoj praksi naknade štete iz osnova osiguranja od autoodgovornosti, te pregled reguliranja spomenutog pitanja u građanskopravnim kodifikacijama država članica Europske unije. Na kraju ćemo videti kako raznolikost odredaba nacionalnih zakonodavstava u pogledu rokova zastare utječe na prava žrtava prekograničnih saobraćajnih nezgoda i kako europski zakonodavac namjerava taj problem riješiti.