Specifičnosti osiguranog slučaja u osiguranju od pravne zaštite

Apstrakt

Predmet pokrića osiguranja pravne zaštite jesu razni pravni troškovi koji su potrebni kako bi stranka ostvarila zaštitu svojih prava. Osigurani slučaj, a time i obveza osiguratelja pravne zaštite nisu vezani za nastanak pravnih troškova, već za potrebu za pružanjem pravne pomoći (pravne zaštite), a što vremenski prethodi nastanku pravnih troškova. U radu se pokušava definirati osigurani slučaj u osiguranju pravne zaštite. S obzirom na postojanje više vrsta pokrića u osiguranju pravne zaštite, naglašava se nemogućnost jedinstvenog određenja osiguranog slučaja. Obradi navedene problematike pristupa se komparativno uz prikaz rješenja iz uvjeta osiguranja i sudske prakse u njemačkom pravu.