Transparentnost u krizi

Apstrakt

Početak svetske krize 15. septembra 2008. izazvao je globalnu diskusiju o osnovnim vrednostima, koja daje nadu u uspostavljanje razumnijih odnosa među svim učesnicima na tržištu, kako na mikroekonomskom, tako i na makroekonomskom planu.

U tumačenju Büchnerovih reči: “Država jede svoju decu” iz dela “Dantonova smrt”, a u korist teze ”Država jača svoje dobitnike”, dolazi danas, uz pomoc nacionalnih i transnacionalnih mera podrške, do korekture neoliberalnog stava u ekonomiji i njegovog prekomernog stimulisanja monetarne politike, u korist eko-socijalne tržišne privrede, u kojoj se profit meri na duži rok, i ne samo novcem. Prednosti, merljive i životno realne, umesto kratkoročne špekulativne dobiti, predmet su očekivanja potrošača, preduzeća, partnera i svih zaposlenih. Nekadašnja vrlina poslovnih ljudi, poslovanje u dobroj veri, sve više dobija na značenju.

Ključne reči