Tretman izdvajanja (Oustourcing-a) u pravu nadzora prema nemačkom Zakonu o nadzoru osiguranja i Direktivi o solventnosti II

Apstrakt

Nemački Zakon o nadzoru osiguranja (Versicherungsaufsichtsgesetz; u daljem tekstu: Zakon) razlikuje pojmove izdvajanja funkcija i izdvajanja usluga. Predmeti izdvajanja u oblasti izdvajanja funkcija navedeni su u zakonu. S druge strane, izdvajanje usluga, naprotiv, nije zakonom jasno utvrđeno. Prema aktuelnom tumačenju, § 64a st. 4 Zakona obuhvata ipak samo delatnosti specifične za osiguranje. Takođe se i odredbe okvirne direktive Solventnost II o izdvajanju delatnosti odnose na delatnosti koje su specifično povezane sa osiguranjem. Kao takve će se ubuduće primenjivati u svim državama EU

Autori:
Lange Martin