Ugovor o obaveznom osiguranju u međunarodnom privatnom pravu

Apstrakt

Obavezno osiguranje prisutno je u velikoj većini zemalja u svetu i u svim evropskim državama. Kako se međunarodno-pravni odnosi sve više intenziviraju, tržište prekograničnog osiguranja se takođe širi. Uprkos stupanju na snagu odredbi Uredbe „Rim I” i predstojeće reforme Uredbe „Brisela I bis”, evropsko međunarodno privatno pravo, u meri u kojoj uređuje obavezno osiguranje, i dalje predstavlja kompromis. U nedostatku jasnog režima prema Uredbi „Rim I”, sumnje i dalje pokreće pitanje težnje za pravom koje bi se moglo primeniti na ugovore o kolektivnom osiguranju.

Autori:
Fras Marius