Visina pokrića u osiguranju građanske odgovornosti iz upotrebe motornog vozila

Apstrakt

U članku se analiziraju problemi koji nastaju povodom primene standarda iz Direktive Evropske unije 2009/103/EC koja se odnosi na osiguranje od građanskopravne odgovornosti u vezi sa upotrebom motornih vozila, i ustanovljenje obaveze da se osigura od takve odgovornosti u pogledu minimalnog pokrića na koje mora biti ugovoreno osiguranje građanskopravne odgovornosti (osiguranje autoodgovornosti), u zemljama članicama Evropske unije i minimalnih iznosa koji se primenjuju u zemljama članicama međunarodnog sistema zelene karte.
Imajući u vidu postojeća rešenja Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju Republike Srbije, a u cilju pronalaženja boljih rešenja koja podižu kvalitet ovog osiguranja tako što obezbeđuju bolju zaštitu trećih oštećenih lica i vlasnika motornih vozila, ali i države, u radu se predlaže usklađivanje minimalnih iznosa pokrića u našoj zemlji kako bi se delimično čim pre, a kasnije i u potpunosti, primenili u ovom pogledu najviši dostignuti standardi u ovoj vrsti osiguranja u zemljama članicama EU i drugim zemljama koje su članice međunarodnog sistema zelene karte.